Agenda 28 april 2011

Agenda verenigde vergadering

Agenda verenigde vergadering 28 april 2011, aanvang 19.00 uur.  

A.1

Opening en trekking van een nummer t.b.v. hoofdelijke stemming

A.2

Vaststelling agenda 28 april 2011

A.3Besluit benoemen leden commissie onderzoek geloofsbrieven (pdf, 88 kB)
A.4Besluit tot toelating van de heer A. van der Wende voor de fractie SGP-CU (pdf, 90 kB)

A.5

Beëdiging van de heer A. van der Wende voor de fractie SGP-CU en benoeming in vaste adviescommissie (pdf, 96 kB)

 Besluit (pdf, 94 kB)

A.6

Inspreekrecht

A.7

Benoemen stembureau t.b.v. schriftelijke stemming (3 leden)

A.8

Benoeming lid dagelijks bestuur in de vacature Slingerland

A.9 Tijdbesteding en bezoldiging hoogheemraden (pdf, 89 kB)
 Besluit (pdf, 78 kB)

A.10

Rondvraag

Afscheid de heer J. Slingerland als lid verenigde vergadering