Agenda 28 maart 2012

Agenda verenigde vergadering 28 maart 2012

Agenda verenigde vergadering 28 maart 2012, aanvang 14.00 uur
Agendapunt Onderwerp

A.1

Opening en trekking van een nummer t.b.v. hoofdelijke stemming

A.2

Vaststelling agenda 28 maart 2012 (pdf, 10.7 MB) (volledige agenda)

A.3

Inspreekrecht

A.4

Besluitenlijst van de vergadering van 30 november 2011 (pdf, 113 kB)

  Doorlopende toezeggingenlijst (pdf, 38 kB)

A.5

Schriftelijke en mondelinge mededelingen (pdf, 66 kB)
Bijlage 1 (pdf, 157 kB)
Bijlage 2 (pdf, 32 kB)

A.6

Ingekomen en verzonden stukken
6.1 Aquon brochure;
6.2 RIONED brochure;
6.3 Conceptverslag commissie IWV 9 maart 2012 (pdf, 39 kB);
6.3 Bijlage toezeggingenlijst commissie IWV 9 maart 2012 (pdf, 15 kB);
6.4 Conceptverslag commissie AZM 9 maart 2012 (pdf, 54 kB);
6.4 Bijlage toezeggingenlijst commissie AZM 9 maart 2012 (pdf, 37 kB);

Bespreekstukken

Beschouwingen (pdf, 54 kB)

B.1

Benoeming leden bezwaarschriftencommissie (pdf, 49 kB)

  Besluit (pdf, 9 kB)

B.2

Bestuursrapportage incl. WBP-doelenrapportage (pdf, 40 kB)

  Besluit (pdf, 42 kB)
  Bestuursrapportage (pdf, 149 kB)
  Jaarrapportage WBP (pdf, 256 kB)

B.3

Onderzoek inhuur personeel (pdf, 50 kB)

  Besluit (pdf, 42 kB)
  Bestuursrapport onderzoek inhuur personeel (pdf, 4.1 MB)
  Bevindingen rekeningcommissie (pdf, 798 kB)

B.4

Onderzoek grensoverschrijdend afvalwater (pdf, 50 kB)

  Besluit (pdf, 44 kB)
  Bestuursrapport onderzoek grensoverschrijdend afvalwater (pdf, 4.6 MB)
  Bevindingen rekeningcommissie (pdf, 798 kB)
  Overzichtskaart (pdf, 163 kB)

B.5

Dijkversterkingsplan Krimpen (pdf, 299 kB)

  Besluit (pdf, 38 kB)
  Nota van beantwoording (pdf, 397 kB)

B.6

Eerste kredietvoorstel voorbereiding dijkversterking Capelle en Moordrecht (pdf, 232 kB)

  Besluit (pdf, 42 kB)

Hamerstukken

H.1

Vaststelling Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel (SAW) (pdf, 56 kB)

  Besluit (pdf, 37 kB)

H.2

Bevoegdheid m.e.r.-beoordeling (pdf, 48 kB)

  Besluit (pdf, 42 kB)

H.3

Vaststellen legger boezemwaterkeringen en kade waterberging Eendragtspolder (pdf, 43 kB)

  Besluit boezemwaterkeringen (pdf, 42 kB)
  Besluit kade waterberging Eendragtspolder (pdf, 42 kB)
  Nota van beantwoording (pdf, 40 kB)

Kredietvoorstellen

H.4

Het ophalen en in profiel brengen van de primaire waterkering Lekdijk-West in de gemeente Bergambacht (pdf, 42 kB)

  Besluit (pdf, 42 kB)

H.5

Het ophogen van de regionale waterkering in de gemeente Zuidplas/Gouda (pdf, 42 kB)

  Besluit (pdf, 42 kB)
  Bijlage I (pdf, 1.6 MB)
  Bijlage II (pdf, 956 kB)

H.6

Het ophalen en in profiel brengen van gedeelten van het binnentalud van de primaire waterkering in de gemeente Ouderkerk, kernen Ouderkerk aan den IJssel en Gouderak (pdf, 48 kB)

  Besluit (pdf, 48 kB)

H.7

Vervolg toetsing primaire en regionale waterkeringen (pdf, 45 kB)

  Besluit (pdf, 37 kB)

H.8

Renovatie kunstwerken watersystemen 2012 (pdf, 45 kB)

  Besluit (pdf, 36 kB)

H.9

Kredietvoorstel waterplannen inclusief rapportage gemeentelijke waterplannen (pdf, 49 kB)

  Besluit (pdf, 42 kB)
  Bijlage 1 samenvatting herijkt waterplan Rotterdam Centrum (pdf, 17 kB)
  Bijlage 2 jaarrapportage gemeentelijke waterplannen (pdf, 4.6 MB)

H.10

Waterplein Benthemplein (pdf, 54 kB)

  Besluit (pdf, 42 kB)
  Bijlage I (pdf, 135 kB)
  Bijlage II (pdf, 838 kB)
  Bijlage III (pdf, 2.5 MB)

H.11

Het vervangen van appendages aan persleidingen en vestigen zakelijk recht (pdf, 52 kB)

  Besluit (pdf, 36 kB)

Kennisgeving

K.1

HR-visie (pdf, 42 kB) voostel

  HR-visie (pdf, 77 kB) bijlage

K.2

Emissiebeheer met de doelgroepen ‘op het netvlies' (pdf, 48 kB)

  Bijlage emissiebeheerplan verkorte versie (pdf, 837 kB)

Rondvraag