Agenda 28 september

Agenda 28 september

 

Archief

Agenda voor de bijeenkomst van de verenigde vergadering van woensdag 28 september 2005, aanvang 14.00 uur.

 

 

Waterkeringen en Wegen

Integraal Waterbeheer

Algemene Zaken en Middelen

1.

Opening en trekking van een nummer t.b.v. van stemming

 

 

 

2

Inspreekrecht

 

 

 

3

Verslag van de vergadering van 29 juni 2005 (pdf, 151 kB)

 

 

 

4

Ingekomen en verzonden stukken:
4.1 Kroos;
4.2 STOWA nieuwsbrief nummer 29, juli 2005;
4.3 STOWA jaarverslag 2004;
4.4 driehoek RZG Zuidplas nummer 6, juli 2005;

 

 

 

5

Mededelingen: bestuursinfo nummer 4 (volgt)

 

 

 

6

Bekrachtiging besluit dijkgraaf en hoogheemraden toekennen schadevergoeding

 

 

X

  - besluit      

7

Tweede concept Strategische Visie (pdf, 564 kB)

X

X

X

8

Peilbesluit Rotte (pdf, 565 kB)

X

X

 

  - bijlage (pdf, 87 kB)      
  - toelichting (pdf, 315 kB)      
  - verslag inspraak (pdf, 109 kB)      

9

Nota Afschrijvingsbeleid (pdf, 564 kB)

X

X

X

  - bijlage (pdf, 86 kB)      

10

Kredietvoorstel en financiële consequenties  voorbereidingsproces KRW (pdf, 1000 kB)

 

X

X

11

Voorstel aanvullend krediet herstemming categorie Gebouwd, kiesdistrict Schieland (pdf, 567 kB)

 

 

X

12

Kredietvoorstel voor het opstellen van een waterkansenkaart voor de Krimpenerwaard (pdf, 566 kB)

 

X

X

13

Kredietvoorstel voorbereidingskosten Eendragtspolder 2005 (pdf, 997 kB)

 

X

X

14

Kredietvoorstel verbreden hoofdwatergang Ommoord Peil 2010 (pdf, 1.2 MB)

 

X

X

15

Kredietvoorstel verbeteren waterhuishouding Overbuurtse Polder (pdf, 1.6 MB)

 

X

X

16

Begrotingswijziging (pdf, 989 kB)

 

 

X

17

Rondvraag en sluiting

 

 

 

Niet gedigitaliseerde vergaderstukken zijn op te vragen bij het bestuurssecretariaat van Schieland en de Krimpenerwaard,  telefoonnummer 010 45 37 272.