Agenda 28 september 2011

Agenda verenigde vergadering 28 september 2011

Agenda verenigde vergadering 28 september 2011, aanvang 14.00 uur
 

Agenda van de verenigde vergadering
Agendapunt Onderwerp

A.1

Opening en trekking van een nummer t.b.v. hoofdelijke stemming

A.2

Vaststelling agenda 28 september 2011

A.3

Besluit tot toelating van de heer drs. N.M. de Rooij voor de categorie Natuurterreinen (pdf, 91 kB)

  Afschrift benoemdverklaring van de heer drs. N.M. de Rooij (pdf, 1.1 MB)

A.4

Beëdiging van de heer drs. N.M. de Rooij voor de categorie Natuurterreinen en benoeming in de vaste adviescommissie (pdf, 98 kB)

  Besluit (pdf, 98 kB)

A.5

Inspreekrecht

A.6

Besluitenlijst van de vergadering van 29 juni 2011 (pdf, 82 kB)

A.7

Schriftelijke en mondelinge mededelingen (pdf, 106 kB)

A.8

Ingekomen en verzonden stukken
8.1 Herbenoeming dijkgraaf
8.2 Jaarverslag HHSK 2010
8.3 Jaarverslag 2010 STOWA
8.4 Nieuwsbrief Groene Hart, nummer 34, juli 2011
8.5 Adreslijst dagelijks en algemeen bestuur HHSK
8.6 Brief aan UvW over aanpassing belastingstelsel waterschappen
8.7 Conceptbesluitenlijst commissie Integraal Waterbeheer en Veiligheid d.d. 2 september 2011 (pdf, 127 kB)
8.8 Conceptbesluitenlijst commissie Algemene Zaken en Middelen d.d. 2 september 2011 (pdf, 159 kB)

Bespreekstukken

Beschouwingen (pdf, 120 kB)

B.1

Investering onderhoud wegen wegbruggen (pdf, 136 kB)

  Besluit (pdf, 76 kB)
  Bijlage financiële consequenties opties wegen (pdf, 106 kB)

B.2

Bestuursrapportage periode januari - juni 2011 (pdf, 88 kB) voorstel

  Besluit (pdf, 75 kB)
  Bestuursrapportage periode januari - juni 2011 (pdf, 300 kB)
B.3 Grondverwerving Watersysteemoptimalisatie Achterbroek (onder couvert)

Hamerstukken

H.1

Benoeming lid commissie georganiseerd overleg (pdf, 90 kB)

  Besluit (pdf, 90 kB)

H.2

Gedragscode integriteit bestuurders HHSK (pdf, 138 kB)

  Besluit (pdf, 138 kB)
  Handreiking Integriteit politiek ambtsdragers (pdf, 2.3 MB)

H.3

Deelaanpassing afschrijvingsbeleid (pdf, 88 kB)

  Besluit (pdf, 87 kB)
  Nota afschrijvingsbeleid voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (pdf, 107 kB)

H.4

Peilbesluiten Krimpenerwaard (pdf, 42 kB)

  Nota van Beantwoording (pdf, 990 kB)
  Toelichting (pdf, 13.3 MB)
  Kaarten (pdf, 11.7 MB)
  Kaarten (pdf, 14.5 MB)
  Kaarten (pdf, 8.4 MB)
  Peilbesluit Bergambacht (pdf, 94 kB)
  Peilbesluitkaart Bergambacht (pdf, 4.0 MB)
  Peilbesluit Den Hoek en Schuwacht (pdf, 88 kB)
  Peilbesluitkaart Den Hoek en Schuwacht (pdf, 4.1 MB)
  Peilbesluit Krimpen (pdf, 88 kB)
  Peilbesluitkaart Krimpen (pdf, 2.2 MB)
  Peilbesluit Stolwijk en Berkenwoude (pdf, 91 kB)
  Peilbesluitkaart Stolwijk en Berkenwoude (pdf, 4.5 MB)
  Peilbesluit De Nesse (pdf, 88 kB)
  Peilbesluit De Nesse (pdf, 1.9 MB)
  Peilbesluit Beneden Haastrecht (pdf, 89 kB)
  Peilbesluit Beneden Haastrecht (pdf, 1.9 MB)
  Peilbesluit Kromme, Geer en Zijde (pdf, 88 kB)
  Peilbesluitkaart Kromme, Geer en Zijde (pdf, 2.1 MB)
  Overzicht maatregelen (pdf, 37 kB)

H.5

Tussenevaluatie van de samenwerking met HVC en uitwerking van de zogenaamde opt-out regeling (pdf, 131 kB)

  Besluit (pdf, 89 kB)
  Bijlage tussenevaluatie aandeelhouderschap HVC (pdf, 98 kB)

Kredietvoorstellen

H.6

Actualisatie zwemprofielen (pdf, 48 kB)

  Besluit (pdf, 88 kB)
  Zwemwaterprofielen (pdf, 6.8 MB)

H.7

Nadere regel Subsidie natuurvriendelijke oevers voor 2012 (pdf, 101 kB)

  Besluit (pdf, 88 kB)

H.8

Diverse kredieten programma 3; Afvalwaterketen (pdf, 147 kB)

  Besluit (pdf, 93 kB)

H.9

Ophogen van de regionale waterkering aan de Heulslootweg en langs de Lange Vaart te Bleiswijk in gemeente Lansingerland (pdf, 94 kB)

  Besluit (pdf, 88 kB)
  Overzichtstekening (pdf, 458 kB)

H.10

Ophogen van de regionale waterkering t.h.v. de Binnenwegse Polder in de gemeente Lansingerland (pdf, 92 kB)

  Besluit (pdf, 88 kB)
  Situatiekening (pdf, 1.0 MB)

H.11

Ophogen van de regionale waterkering aan de Ringvaartweg in de deelgemeente Prins Alexander (pdf, 100 kB)

  Besluit (pdf, 88 kB)
  Nota van beantwoording (pdf, 2.8 MB)
  Situatietekening (pdf, 1.7 MB)
 

Rondvraag