Agenda 29 juni 2011

Agenda verenigde vergadering 29 juni 2011, aanvang 14.00 uur.

agendappunt_h_3_besluit.pdf (76 Kb) (pdf, 76 kB)Agenda verenigde vergadering 29 juni 2011, aanvang 14.00 uur. 
 

A.1

Opening en trekking van een nummer t.b.v. hoofdelijke stemming

A.2

Vaststelling agenda 29 juni 2011

A.3

Inspreekrecht

A.4

Besluitenlijst van de vergadering van 30 maart 2011 (pdf, 101 kB)

 Doorlopende toezeggingenlijst (pdf, 69 kB)

A.5

Besluitenlijst van de vergadering van 28 april 2011 (pdf, 44 kB)

A.6Schriftelijke en mondelinge mededelingen (pdf, 106 kB)

A.7

Ingekomen en verzonden stukken

 

1. STOWA nieuwsbrief nummer 50, mei 2011

 

2. Groene Hart nieuwsbrief nummer 33, mei 2011

 

3. Adreslijst dagelijks en algemeen bestuur HHSK

 4. Voorraadagenda verenigde vergadering 2011 (pdf, 91 kB)
 5. Conceptbesluitenlijst commissie Integraal Waterbeheer d.d. 10 juni 2011 (pdf, 146 kB)
 6. Conceptbesluitenlijst commissie Algemene Zaken en Middelen d.d. 10 juni 2011 (pdf, 142 kB)

Bespreekstukken

Beschouwingen (pdf, 138 kB)

B.1

Jaarrekening 2010 (pdf, 151 kB) (voorstel)

 Jaarrekening 2010 (pdf, 2.4 MB)
 Accountantsverslag (pdf, 423 kB)
 Rapportage rekeningcommissie (pdf, 3.4 MB)
 Jaarverslag 2010 (pdf, 87 kB)

B.2

Voorjaarsnota 2011 (pdf, 110 kB) (voorstel)

 Voorjaarsnota 2011 (pdf, 1.5 MB)
B.3Vaststelling van het Uitvoeringsprogramma Watergebiedsplan Krimpenerwaard en beschikbaar stellen Uitvoeringskrediet (pdf, 115 kB)
 Besluit (pdf, 89 kB)
 Uitvoeringsprogramma Watergebiedsplan (pdf, 67 kB)

B.4

Kadernota vis 2011-2015 (pdf, 134 kB) (voorstel)

 Besluit (pdf, 88 kB)
 Bijlage 1 (pdf, 97 kB)
 Nota van beantwoording (pdf, 122 kB)
 Kadernota vis 2011-2015 (pdf, 981 kB)
B.5Voortzetting project De Groote Zaag (pdf, 140 kB)
 Besluit (pdf, 89 kB)
 Lay-out voorkeursvariant (pdf, 422 kB)

Hamerstukken

H.1

Vaststellen wegcategorisering HHSK (pdf, 105 kB)

 Besluit (pdf, 79 kB)
 Wegcategorisering HHSK (pdf, 2.6 MB)
 Nota van beantwoording zienswijzen categorisering wegen HHSK (pdf, 123 kB)
 Kaart 1. Overzicht wegen (pdf, 9.0 MB)
 Kaart 2. Huidige categorisering (pdf, 1.2 MB)
 Kaart 3. Intensiteiten 2015 met ZWR (pdf, 341 kB)
 Kaart 4. Verkeersstromen (pdf, 1.7 MB)
 Kaart 5. Wegfuncties (pdf, 1.2 MB)
 Kaart 6. Discussiewegen (pdf, 1.2 MB)
 Kaart 7. Definitieve wegcategorisering (pdf, 1.2 MB)
 Kaart 8. Inrichtingsvarianten (pdf, 8.9 MB)
H.2Peilbesluit polder De Wilde Veenen (pdf, 97 kB)
 Besluit (pdf, 86 kB)
 Peilbesluitkaart (pdf, 392 kB)
 Toelichting peilbesluit polder De Wilde Veenen (pdf, 201 kB)
 Kaart 1. Peilbesluit (pdf, 2.3 MB)
 Kaart 2. Peilbesluitgrens (pdf, 980 kB)
 Kaart 3. Watersysteem (pdf, 2.1 MB)
 Kaart 4. Droolegging vigerend peil (pdf, 956 kB)
 Kaart 5. Landgebruik (pdf, 839 kB)
 Kaart 6. Bestemmingsplan (pdf, 617 kB)
 Kaart 7. Maaiveldhoogte (pdf, 1000 kB)
 Kaart 8. Ecologie (pdf, 713 kB)
 Kaart 9. Archeologie (pdf, 603 kB)
 Kaart 10. Peilbesluit 1996 (pdf, 803 kB)
 Kaart 11. Bodemtype (pdf, 858 kB)

H.9

Benoeming lid rekeningcommissie HHSK (pdf, 87 kB)

 Besluit (pdf, 87 kB)
H.10Vergaderschema 2012 (pdf, 87 kB)

 

Kredietvoorstellen

H.3

Bijdrage aan renovatie en verdubbeling persleiding Rokkeveenseweg-Meerzicht te Zoetermeer (pdf, 531 kB)

 Besluit (pdf, 76 kB)

H.4

Aanvullend krediet i.v.m. aanpassingen awzi Kralingseveer n.a.v. de zuiveringsslibstudie HHSK 2007 (pdf, 96 kB)

 Besluit (pdf, 87 kB)
H.5Aanvraag kredieten ten behoeve van het programma KRW 2010-2015 (pdf, 141 kB)
 Besluit (pdf, 92 kB)

H.6

Appendix Kleinpolderplein (pdf, 125 kB)

 Besluit (pdf, 88 kB)
 Bijlage 1 (pdf, 279 kB)
 Bijlage 2 (pdf, 497 kB)
H.7Ophogen van de regionale waterkering in de gemeente Zuidplas (pdf, 95 kB)
 Besluit (pdf, 88 kB)
 Bijlage (pdf, 70 kB)
H.8Aanvullende onderhoudswerkzaamheden kade Oostringdijk, gemeente Zuidplas (pdf, 95 kB)
 Besluit (pdf, 76 kB)
 Bijlage (pdf, 912 kB) 1 en 2
 Bijlage (pdf, 3.2 MB) 3
 Bijlage (pdf, 640 kB) 4

Kennisname

K.1

Kwijtschelding en oninbaar (pdf, 115 kB)

 Bijlage VV-voorstel 29 september 2010 (pdf, 2.1 MB)
K.2Verhaalsrecht sancties Europese verplichtingen/Kaderrichtlijn Water (pdf, 115 kB)
 Bijlage (pdf, 110 kB)
K.3KRW Rijn-West rapportage 'Schoon water in beeld' 2010 (pdf, 81 kB)
 Bijlage (pdf, 2.1 MB)

Rondvraag

Afscheid de heer A.Aartsen