Agenda 29 maart 2006

Agenda 29 maart 2006

 


Agenda voor de bijeenkomst van de verenigde vergadering van woensdag 29 maart 2006, aanvang 14.00 uur.

 

Waterkeringen en Wegen

Integraal Waterbeheer

Algemene Zaken en Middelen

1

Opening en trekking van een nummer t.b.v. van stemming

 

 

 

2

Vaststelling agenda 29 maart 2006

 

 

 

3

Inspreekrecht

 

 

 

4

Verslag van de vergadering van 30 november 2005 (pdf, 175 kB)

 

 

 

5

Mondelinge mededelingen

 

 

 

6

Ingekomen en verzonden stukken:
6.1.a beantwoording brief UvW d.d. 8 februari inzake indirecte lozingen; (pdf, 282 kB)
6.1.b beantwoording brief UvW d.d. 8 februari inzake indirecte lozingen; (pdf, 127 kB)
6.2 beantwoording brief voorzitter RBO Rijn-West d.d. 4 januari 2006; (pdf, 643 kB)
- Conceptverslag commissie Waterkeringen & Wegen (pdf, 92 kB)
- Conceptverslag commissie Integraal Waterbeheer (pdf, 123 kB)
- Conceptverslag commissie Algemene Zaken en Middelen (pdf, 669 kB)

 

 

 

Bespreekstukken 

7

Driehoek RZG Zuidplas: convenant restveen en groene waterparel (pdf, 88 kB)

 

X

X

  - bijlage (pdf, 247 kB)      

8

Veenweidepact Krimpenerwaard (pdf, 84 kB)

 

X

X

9

Waterkansenkaart Zuidplaspolder (pdf, 80 kB)

 

X

 

10

Waterkansenkaart Krimpenerwaard (pdf, 78 kB)

 

X

 

  - bijlage (pdf, 6.9 MB)      

11

Realisatieovereenkomst Eendragtspolder (pdf, 1001 kB)

  X X
  - bijlage (pdf, 54 kB)      
  - plankaart (pdf, 3.0 MB)      

 

- organogram (pdf, 8 kB)

 

 

 

Hamerstukken
Kredietvoorstellen

12

Toetsing regionale waterkeringen (pdf, 90 kB)

X

 

X

13

Buitengewoon onderhoud gedeelte primaire waterkering Nieuwerkerk a/d IJssel (pdf, 76 kB)

X

 

X

14

Verbeteren stabiliteit van diverse regionale waterkeringen in 2006 (pdf, 78 kB)

X

 

X

15

Uitvoering reconstructiewerken langs de IJsseldijk (pdf, 995 kB)

X

 

X

16

Uitvoeringsbegeleiding van dijkversterking Noord/Molendijk voor het jaar 2006 (pdf, 80 kB)

X

 

X

17

Uitvoering extra maatregelen verbetering verkeersveiligheid op de West Vlisterdijk in de gemeente Vlist (pdf, 1005 kB)

X

 

X

  - bijlage (xls, 23 kB)      

18

Uitvoering reconstructie polderwegen, vervangen van wegbruggen voor duikers c.q. het vernieuwen van wegbruggen (pdf, 1011 kB)

X

 

X

19

Aanschaf divers materieel afdeling Waterkeringen en Wegen (pdf, 78 kB)

X

 

X

20

Uitvoeren waterkwaliteitsspooronderzoeken (pdf, 88 kB)

 

X

X

21

Integraal plan Kralingse Plas (pdf, 86 kB)

 

X

X

22

Voorbereiding implementatie KRW (pdf, 82 kB)

 

X

23

Verzamelkrediet Waterbeheersplan (pdf, 174 kB)

  X
24 Samenwerkingsverband Samen naar goed water Krimpenerwaard (pdf, 94 kB)   X X
25

Bijdrageregelingen riolering (pdf, 92 kB)

  X X
  - bijlage 1 (pdf, 22 kB)      
  - bijlage 2 (pdf, 8 kB)      
  - bijlage 3 (pdf, 9 kB)      
26 Realisering Noordzuidverbinding Zuidplaspolder (pdf, 5.4 MB)   X
27 

Ontmantelen baggerdepot Eendragtspolder (pdf, 83 kB)

 
28 CAO-akkoord 2004-2007 (pdf, 85 kB)     X
  - besluit (pdf, 75 kB)      
Ter kennisname
29 Proces doorlichting begroting en overzicht formatie      
30 Meerjarenbegroting      
31 Bestuursinfo, nummer 1 maart 2006 (volgt)      
 
32

Rondvraag en sluiting

     

Niet gedigitaliseerde vergaderstukken zijn op te vragen bij het bestuurssecretariaat van Schieland en de Krimpenerwaard,  telefoonnummer 010 45 37 272.

Archief