Agenda 29 september 2010

Agenda voor de bijeenkomst van de verenigde vergadering, te houden op woensdag 29 september 2010, aanvang 14.00 uur.

Agendapunten

Onderwerpen

A.1

Opening en trekking van een nummer t.b.v. hoofdelijke stemming

A.2

Vaststelling agenda 29 september 2010

A.3

Besluit tot toelating van de opvolger van de heer J.C. van Duin voor de fractie bedrijven

A.4

Beëdiging van de opvolger van de heer J.C. van Duin voor de fractie bedrijven en benoeming in vaste commissie 

A.5

Inspreekrecht

A.6

Besluitenlijst van de vergadering van 30 juni 2010 (pdf, 73 kB)

A.7

Schriftelijke en mondelinge mededelingen (pdf, 6.1 MB)

A.8 Ingekomen en verzonden stukken
  8.1 Reglement van orde voor de vv HHSK 2009 (pdf, 171 kB)
  8.2 Conceptbesluitenlijst commissie IWV 03092010 (pdf, 72 kB)
  8.3 Conceptbesluitenlijst commissie AZM 03092010 (pdf, 65 kB)

 

8.4 Nieuwsbrief 16 DWLK, september 2010 (pdf, 3.1 MB)

Bespreekstukken

Beschouwingen (pdf, 130 kB)  

B.1

Bestuursrapportage 1e half jaar (pdf, 106 kB)                                        

B.2

Kwijtschelding en oninbaar (pdf, 121 kB)

 

Bijlage (pdf, 2.6 MB)

Hamerstukken

H.1

CAO-akkoord 2009-2011 (pdf, 117 kB)

 

Besluit (pdf, 77 kB)

H.2

Evaluatiekader opt-out periode HVC (pdf, 89 kB)

 

 

H.3

Overname gedeelte Opweg te Schoonhoven door gemeente Schoonhoven (pdf, 105 kB)

Besluit (pdf, 89 kB)

 

Kaart (pdf, 780 kB)

H.4

Vergaderschema 2011 (pdf, 86 kB)

H.14 Benoeming accountant (pdf, 95 kB)

 

Conceptbesluit (pdf, 77 kB)

Kredietvoorstellen

H.5

Diverse kredieten AWK programma’s (pdf, 155 kB)

H.6

Rioolgemaal Meerzicht (pdf, 124 kB)

H.7

MeerJarenAfspraken 3 (MJA 3) convenant (pdf, 103 kB)

H.8

Verplaatsen KWA gemaal De Aanvoerder  (pdf, 97 kB)

H.9

Uitvoeringskrediet Bergse Plassen (pdf, 1.2 MB)

 

Kaart (pdf, 1.2 MB)

H.10

Aanvullend uitvoeringskrediet Kralingse Plas (pdf, 1013 kB)

H.11

Ophogen kade ZZP-011 Kleinpolder te Nieuwerkerk a/d IJssel (pdf, 93 kB)          

 

Kaart (pdf, 1.5 MB)

 

Foto's (pdf, 1013 kB)

H.12

Ophogen regionale waterkering binnen bebouwde kom kern Moordrecht in gemeente Zuidplas (pdf, 1013 kB)

H.13

Verlegging primaire waterkering ter plaatse van nieuwe Zuidwestelijke Randweg Gouda (pdf, 104 kB)                                       

 

Bijlage 1 situatie-overzicht (pdf, 3.8 MB)

 

Bijlage 2 situatie detail (pdf, 790 kB)

 

Bijlage 3 (pdf, 1.1 MB)

Kennisgeving

K.1

Definitieve resultaten toetsing primaire waterkeringen (pdf, 635 kB)

K.2

Jaarrapportage calamiteitenzorg 2009 (pdf, 84 kB)

 

Rapportage (pdf, 635 kB)

 

Kaarten (27 mb) (pdf)

K.3

Rondvraag

Agenda voor de bijeenkomst van de verenigde vergadering, te houden op woensdag 29 september 2010, aanvang 14.00 uur