Agenda 30 juni 2010

Agenda van de verenigde vergadering.

Agenda van de verenigde vergadering, te houden op 30 juni 2010 aanvang 14.00 uur.
Agendapunten

1. Opening en trekking van een nummer t.b.v. hoofdelijke stemming

2. Vaststelling agenda 30 juni 2009

3. Inspreekrecht

4. Besluitenlijst van de vergadering van 25 maart 2010 (pdf, 40 kB)

5. Besluitenlijst van de vergadering van 31 maart 2010 (pdf, 76 kB)

6. Schriftelijke en mondelinge mededelingen (pdf, 148 kB)

    Bijlage (pdf, 68 kB)

7.   Ingekomen en verzonden stukken
7.1 Ontslagbrief van de heer J.C. van Duin
7.2 Reglement van orde voor de verenigde vergadering van Schieland en de Krimpenerwaard 2009
7.3 Brochure ‘Wat betekent Dijkstal voor u?’
7.4 Handreiking integriteit politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen
7.5 Werkboek 2010; uitvoeringscontract Hollandsche IJssel
7.6 Klimaatmagazine; april 2010
7.7 STOWA nieuwsbrief; april 2010
7.8 Conceptvergaderschema 2011 (pdf, 123 kB)
7.9 Conceptverslag commissie IWV d.d. 4 juni 2010 (pdf, 63 kB)
7.10 Conceptverslag commissie AZM d.d. 4 juni 2010 (pdf, 63 kB)

 

 

Hamerstukken
Agendapunten

12. Zienswijze begroting 2011 RBG (pdf, 90 kB)

     Verzoek kenbaar maken zienswijze ontwerp-begroting 2011 (pdf, 49 kB)
     Begroting 2011 (pdf, 223 kB)

13. Mandaatbesluit in verband met projectplan Waterwet (pdf, 105 kB)

14. Begrotingswijziging (pdf, 88 kB)

     Bijlage (pdf, 34 kB)

15. Vaststellen peilbesluit Stolwijk, Bovenkerk en Schoonouwen en Nota van beantwoording (pdf, 105 kB)

      Peilbesluit Stolwijk, Bovenkerk en Schoonouwen (pdf, 1.5 MB)
      Toelichting (pdf, 1.5 MB)
      Nota van beantwoording (pdf, 6.2 MB)

16. Openbaarverklaring fietspaden gelegen op de trajecten Zuidbroek – Koolwijkseweg, Zuidbroek (pdf, 96 kB)

      Besluit (pdf, 89 kB)
      Overzichtskaart (pdf, 437 kB)

Kredietvoorstellen

17. Voorbereiding en aanleg van natuurvriendelijke oevers (pdf, 124 kB)

18. Investeringen programma NBW/Wateropgave 2015 (pdf, 130 kB)

      Overzichtskaart projecten (pdf, 633 kB)

19. Ophalen en in profiel brengen van een gedeelte buitenbeloop van de primaire waterkering (pdf, 84 kB)

20. Verbeteren verkeersveiligheid IJsseldijk 2010 (pdf, 97 kB)

     Fotobijlage (pdf, 1.0 MB)

21. Renovatie keersluis Schoonhoven (pdf, 93 kB)

22. Aanvullend krediet buitengewoon onderhoud regionale waterkering Bachtenaar (pdf, 96 kB)

23. Aanschaf van een maaiboot (pdf, 109 kB)

24. Vervanging slibcentrifuge awzi Kralingseveer (pdf, 94 kB)

25. Riooleindgemalen Nederlek (pdf, 127 kB)

26. Rondvraag

 Afscheid de heer J.C. van Duin