Agenda 30 maart

Agenda 30 maart

Agenda 30 maart

 

Waterkeringen en Wegen

Integraal Waterbeheer

Algemene Zaken en Middelen

1.

Opening en trekking van een nummer van de presentielijst ter bepaling van het lid bij wie een mondelinge stemming zal beginnen

 

 

 

2

Beëdiging de heer ir. B.A.S. Vester

 

 

 

3

Verslag van de vergadering van 3 januari 2005 (pdf, 411 kB)

 

 

 

4

Ingekomen en verzonden stukken (pdf, 20 kB)

 

 

 

  4.1. Afsluit- en overdrachtsdocument Peil 2010      

5

Mededelingen: bestuursinfo nummer 2 (volgt)

 

 

 

6

Samenspel verenigde vergadering – college van dijkgraaf en hoogheemraden (pdf, 23 kB)

X

X

X

  - besluit (pdf, 560 kB)      

7

Discussienotitie benoeming hoogheemraden (pdf, 565 kB)

X

X

X

8

Samenstelling vaste adviescommissies (pdf, 27 kB)

X

X

X

9

Wijziging Omslagenvordening Schieland en de Krimpenerwaard; aanpassing tarieven gebouwd (pdf, 567 kB)

 

 

X

  - besluit (pdf, 562 kB)      

10

Archiefverordening (pdf, 564 kB)

 

 

X

  - besluit (pdf, 22 kB)      

11

Benoeming archivaris (pdf, 1.1 MB)

 

 

X

12

Inspraakverordening (pdf, 572 kB)

 

 

X

13

Verzoek om schadevergoeding Energiebedrijf Midden-Holland (pdf, 564 kB)

 

 

X

  - besluit (pdf, 562 kB)      

14

Opnieuw vaststellen dijkversterkingsplan Nederlek in de gemeente Bergambacht, Nederlek, Kern Lekkerkerk en Nieuw-Lekkerland (pdf, 581 kB)

X

 

 

  - bijlage (pdf, 580 kB)      
  - besluit (pdf, 580 kB)      

15

Kredietaanvraag bewerking archieven HHSK (pdf, 584 kB)

 

 

X

16

Groot onderhoud peilregulerende werken (pdf, 566 kB)

 

X

X

17

Kredietvoorstellen uitvoering reconstructiewerken langs de IJsseldijk en Nieuwe Maas (pdf, 572 kB)

X

 

X

18

Kredietvoorstellen voor uitvoering wegverbetering Benedenkerkseweg zuidzijde en voor het vervangen van wegbruggen voor duikers c.q. het vernieuwen van wegbruggen (pdf, 574 kB)

X

 

X

19

Stand van zaken uitvoering Singelplan en kredietvoorstel inlaatduiker Bergsingel (pdf, 573 kB)

 

X

X

20

Diverse kredieten waterbeheersplan en waterkeringenbeheersplan (pdf, 584 kB)

X

X

X

21

Kennisnemen van rapportage Vergunningverlening en handhaving Wvo 2004 (pdf, 561 kB)

 

X

X

22

Kennisnemen van doorlichting begroting (pdf, 586 kB)

X

X

X

23

Kennisnemen van Aanbestedingsbeleid (pdf, 563 kB)

X

X

X

  - nota aanbestedingsbeleid (pdf, 27 kB)      

24

Rondvraag en sluiting

 

 

 

Beschouwingen (500 kb) (pdf, 576 kB)

Niet gedigitaliseerde vergaderstukken zijn op te vragen bij het bestuurssecretariaat van Schieland en de Krimpenerwaard,  telefoonnummer 010 45 37 272.

Archief