Agenda 30 maart 2011

Agenda verenigde vergadering

Agenda verenigde vergadering 30 maart 2011
Agendapunt Onderwerp

A.1

Opening en trekking van een nummer t.b.v. hoofdelijke stemming

A.2 Herbenoeming dijkgraaf (pdf, 93 kB)
  Besluit (pdf, 75 kB)
  Aanbeveling (pdf, 78 kB)

A.3

Vaststelling agenda 30 maart 2011

A.4

Inspreekrecht

A.5

Besluitenlijst van de vergadering van 24 november 2010 (pdf, 73 kB)

A.6

Besluitenlijst van de vergadering van 28 januari 2011 (pdf, 49 kB)

A.7 Schriftelijke en mondelinge mededelingen (pdf, 106 kB)
A.8 Ingekomen en verzonden stukken
  8.1 Bestuursprogramma 2010-2013 van de Unie van Waterschappen (pdf, 1.8 MB)
  8.2 STOWA Nieuwsbrief nummer 49, februari 2011
  8.3 Nieuwsbrief Driehoek RZG Zuidplas, nummer 17, februari 2011
  8.4 Waterwerk in uitvoering, nieuwsbrief nummer 7, maart 2011
  8.5 Openbrief AJK/DWLK d.d. 18 februari 2011
  8.6 Afschrift brief gemeente Bergambacht aan g.s. Zuid-Holland over ontwikkeling Krimpenerwaard
  8.7 Conceptbesluitenlijst vergadering commissie IWV d.d. 4 maart 2011 (pdf, 72 kB)
  8.8 Conceptbesluitenlijst vergadering commissie AZM d.d. 4 maart 2011 (pdf, 78 kB)
   
Bespreekpunten  
  Beschouwingen (pdf, 155 kB)

B.1

Bestuursrapportage 2011 incl. WBP-doelenrapportage (pdf, 106 kB)

  Besluit (pdf, 87 kB)
  Bijlage 1 (pdf, 362 kB)
  Bijlage 2 (pdf, 100 kB)

B.2

Beleidsplan MVO (pdf, 122 kB)

  Besluit (pdf, 104 kB)
  MVO Beleid (pdf, 277 kB)

B.3a

Verdergaande samenwerking in de Afvalwaterketen (pdf, 106 kB)

  Besluit (pdf, 106 kB)
  Strategienota (pdf, 106 kB)
  Bijlage 1a (pdf, 106 kB)
  Bijlage 1b (pdf, 106 kB)
  Bijlage 2 (pdf, 106 kB)

B.3b

Overname actief beheer en onderhoud Rioleringstechnische installaties c.a. gemeente Capelle aan den IJssel (pdf, 106 kB)

  Besluit (pdf, 106 kB)
Hamerstukken  

H.1

Nadeelcompensatieverordening Schieland en de Krimpenerwaard 2011 (pdf, 94 kB) (voorstel)

  Besluit (pdf, 89 kB)
  Nadeelcompensatieverordening Schieland en de Krimpenerwaard 2011 (pdf, 242 kB)

H.2

Peilbesluit Tweemanspolder (pdf, 96 kB) (voorstel)

  Peilbesluit (pdf, 1013 kB)
  Toelichting (pdf, 282 kB)
Kaarten Bijlage 1 Peilbesluit (pdf, 1013 kB)
  Bijlage 2 Gebiedsbegrenzing (pdf, 1013 kB)
  Bijlage 3 Watersysteem (pdf, 1013 kB)
  Bijlage 4 Drooglegging huidig peil (pdf, 1013 kB)
  Bijlage 5 Landgebruik (pdf, 1013 kB)
  Bijlage 6 Bestemmingsplan (pdf, 1013 kB)
  Bijlage 7 Maaiveldhoogte (pdf, 1013 kB)
  Bijlage 8 Ecologie (pdf, 1.2 MB)
  Bijlage 9 Archeologie, landschappelijke en cultuurhistorische waarden (pdf, 1013 kB)
  Bijlage 10 Optimale grondwaterstanden (pdf, 1013 kB)
  Bijlage 11 Peilbesluit 1996 (pdf, 1013 kB)
  Bijlage 12 Waterkwaliteit (pdf, 57 kB)

H.3

Algemeen delegatiebesluit (doc, 444 kB)

  Besluit (pdf, 79 kB)

H.4

Gemeentelijke waterplannen (pdf, 124 kB)

  Besluit (pdf, 91 kB)
  Bijlage 1 (pdf, 3.3 MB)
  Bijlage 2a (pdf, 1013 kB)
  Bijlage 2b (pdf, 1013 kB)
  Bijlage 3 (pdf, 1013 kB)
Kredietvoorstellen  

H.5

Nadere regel Subsidie natuurvriendelijke oevers (pdf, 99 kB)
  Besluit (pdf, 89 kB)

H.6

Aankoop pand Krimpen aan de Lek, gemeente Nederlek (pdf, 292 kB)

  Besluit (pdf, 77 kB)

H.7

Verbeteren verkeersveiligheid IJsseldijk 2011 (pdf, 1013 kB)

  Besluit (pdf, 1013 kB)

H.8

Afrondend uitvoeringskrediet dijkversterking Nederlek (pdf, 1013 kB)

  Besluit (pdf, 1013 kB)

H.9

Maatregelen Duurzaam Veilig dijkversterking Nederlek (pdf, 101 kB)

  Besluit (pdf, 1013 kB)

H.10

Aanvullend krediet kadeophoging Achterdijk (pdf, 96 kB)

  Besluit (pdf, 76 kB)

H.11

Ophalen en in profiel brengen van een gedeelte buitenbeloop van de primaire waterkering in de gemeente Ouderkerk (pdf, 95 kB)

  Besluit (pdf, 95 kB)
  Situatieschets (pdf, 188 kB)

H.12

Inmeting waterkeringen (pdf, 95 kB)

  Besluit (pdf, 75 kB)

H.13

Renovatie zuiveringen Berkenwoude, Bergambacht en Stolwijk (pdf, 1013 kB)

  Besluit (pdf, 76 kB)

H.14

Implementatie zuiveringsinformatiesysteem afvalwaterketen (pdf, 1013 kB)

  Besluit (pdf, 76 kB)

H.15

Informatievoorziening en automatisering 2011 (pdf, 93 kB)

 

Bijlage 1 (pdf, 37 kB)

  Bijlage 2 (pdf, 50 kB)

H.16

Programma Wateropgave 2015 (pdf, 149 kB)

  Besluit (pdf, 91 kB)
  Bijlage 1 (pdf, 2.5 MB)
  Bijlage 2 (pdf, 308 kB)

H.17

Slopen en vervangen van twee wegbruggen en een voetgangers/fietsbrug in de gemeente Vlist (pdf, 107 kB)

  Besluit (pdf, 88 kB)
  Overzicht bruggen (pdf, 585 kB)

H.18

Reconstructie West-Vlisterdijk in de gemeente Vlist (pdf, 101 kB)

  Besluit (pdf, 88 kB)
  Fotobijlage (pdf, 11.0 MB)

H.19

Herziening en verlenging regeling afkoppelen verhard oppervlak (pdf, 1013 kB)

  Besluit (pdf, 1013 kB)

H.20

Procesautomatisering afvalwaterketen (pdf, 1013 kB)

  Besluit (pdf, 76 kB)

H.21

Baggeren Ringvaart (pdf, 154 kB)

  Besluit (pdf, 90 kB)
  Overzichtskaart

H.22

Diverse kredieten oppervlakte- en grondwaterbeheer (pdf, 120 kB)

  Besluit (pdf, 89 kB)

Rondvraag