Agenda 30 november

Agenda 30 november

 

Agenda voor de bijeenkomst van de verenigde vergadering van woensdag 30 november 2005, aanvang 14.00 uur.

 

Waterkeringen en Wegen

Integraal Waterbeheer

Algemene Zaken en Middelen

1

Opening en trekking van een nummer t.b.v. van stemming

 

 

 

2

Beëdiging leden categorie gebouwd, kiesdistrict Schieland en benoeming van de heer ir. J.C. Meijdam in de commissie Waterkeringen en Wegen

 

 

 

3

Inspreekrecht

 

 

 

4

Bekrachtiging besluiten januari tot en met september 2005

 

 

 

  - besluit      
  - bijlage      

5

Verslag van de vergadering van 28 september 2005 (pdf, 86 kB)

 

 

 

5b Verslag van de vergadering van 26 oktober 2005 (pdf, 50 kB)      

6

Ingekomen en verzonden stukken:
6.1 goedkeuring peilbesluit Rotte
6.2 brief West-Vlisterdijk (pdf, 60 kB)
6.3 Conceptverslag commissie Waterkeringen & Wegen (pdf, 124 kB)
6.4 Conceptverslag commissie Integraal Waterbeheer (pdf, 106 kB)
6.5 Conceptverslag commissie Algemene Zaken en Middelen (pdf, 72 kB)
6.6 waterwet
- hoofdlijnen reactie voorontwerp waterwet (pdf, 188 kB)
- brief (pdf, 135 kB)
- bijlage (pdf, 40 kB)
- reactie hhsk (pdf, 25 kB)

 

 

 

7

Bestuursinfo nummer 5 (pdf, 106 kB)

 

 

 

8

Strategische Visie (pdf, 79 kB)

X

X

X

  - concept (pdf, 73 kB)      
  - concept brochuretekst Strategische Visie (pdf, 21 kB)      

9

Rekenkamer (functie) (pdf, 100 kB)

 

 

X

  - besluit (pdf, 78 kB)      

10

Verkoop Waardhuis (pdf, 81 kB)

 

 

X

  - besluit (pdf, 77 kB)      

11

Verkeersmaatregelen Westvlisterdijk (pdf, 111 kB)

X

 

 

  - bijlage 1      
  - bijlage 2      
  - bijlage 3      

12

Instemmen met ontwerpplan module 3 van de landinrichting Krimpenerwaard (pdf, 92 kB)

 

X

 

13

Beleidsbegroting 2006, meerjarenbegroting 2006 – 2010 (pdf, 28 kB)

X

X

X

  - tarieven omliggende waterschappen (xls, 44 kB)      

14

Wijziging Verordening verontreinigingsheffing Schieland en de Krimpenerwaard 2005 (pdf, 82 kB)

 

 

X

  - besluit (pdf, 78 kB)      

15

Wijziging Omslagenverordening Schieland en de Krimpenerwaard 2005 (pdf, 84 kB)

 

 

X

  - besluit (pdf, 83 kB)      

16

Verordening Precariobelasting Schieland en de Krimpenerwaard 2006 (pdf, 83 kB)

 

 

X

  - besluit (pdf, 98 kB)      

17

Kredietvoorstel informatievoorziening 2006 (pdf, 1015 kB)

 

 

X

18

Kredietvoorstel Programma Bureau Peil 2010 (pdf, 94 kB)

 

X

X

19

Kredietvoorstel realiseren hoofdwatergang Bleiswijk-Zuid (pdf, 879 kB)

 

X

X

20

Kredietvoorstel vernieuwen gemaal Hitland (pdf, 82 kB)

 

X

X

21

Voorbereidingskrediet dijkversterkingsplan Nederlek (pdf, 1005 kB)

X

 

X

  - besluit (pdf, 76 kB)      
22

Kredietvoorstel buitengewoon onderhoud regionale waterkeringen (pdf, 80 kB)

X

 

X

23

Kredietvoorstel 3e wettelijke toetsing primaire waterkeringen 2008

X   X

 

- bijlage (pdf, 12 kB)

 

 

 

24 Kredietvoorstel saneren afvalwater poldergemalen (pdf, 998 kB)   X X
25

Kredietvoorstel automatisering besturing rioolgemalen (pdf, 79 kB)

  X X
26 Verlenging peilbesluiten      
 

- voorstel (pdf, 81 kB)

     
  - besluit (pdf, 79 kB)      
27

Rondvraag en sluiting

     

Beschouwingen commissies (1 mb) (pdf, 1008 kB)

Niet gedigitaliseerde vergaderstukken zijn op te vragen bij het bestuurssecretariaat van Schieland en de Krimpenerwaard,  telefoonnummer 010 45 37 272.

Archief