Agenda 8 januari 2009

Agenda voor de bijeenkomst van de verenigde vergadering.

 

 

Agenda voor de bijeenkomst van de verenigde vergadering, te houden op donderdag 8 januari 2009, aanvang 19.30 uur.
Ter kennisname

13

Gedragscode bestuurlijke integriteit (pdf, 113 kB)

14

Vergaderschema 1e half jaar 2009 (pdf, 104 kB)

 

Agenda voor de bijeenkomst van de verenigde vergadering, te houden op donderdag 8 januari 2009, aanvang 19.30 uur.

15

Rondvraag en sluiting