Agenda 8 oktober 2008

Agenda voor de bijeenkomst van de verenigde vergadering.

 

Agenda voor de bijeenkomst van de verenigde vergadering, te houden op woensdag 8 oktober 2008, aanvang 14.00 uur.

2008

WW

IW

AZM

1

Opening en trekking van een nummer t.b.v. hoofdelijke stemming

 

 

 

2

Vaststelling agenda 8 oktober 2008

 

 

 

3

Inspreekrecht

 

 

 

4

Verslag van de vergadering van 25 juni 2008 (pdf, 177 kB)

 

 

 

5

Schriftelijke en mondelinge mededelingen (pdf, 106 kB)

 

 

 

  - kandidatenlijsten (pdf, 73 kB)      

6

Ingekomen en verzonden stukken (pdf, 30 kB)

 

 

 

 6.4  Conceptverslag cie WW (pdf, 110 kB)      
 6.5  Conceptverslag cie IW (pdf, 135 kB)      
 6.6  Conceptverslag cie AZM (pdf, 159 kB)      
Agenda voor de bijeenkomst van de verenigde vergadering, te houden op woensdag 8 oktober 2008, aanvang 14.00 uur.
Ter kennisname        

7.1

Bestuursinformatie 1e halfjaar 2008  (pdf, 163 kB)

 

 

X

7.2

Ontwerpplan “watersysteemoptimalisatie Achterbroek” (pdf, 157 kB)

 

X

 

Agenda voor de bijeenkomst van de verenigde vergadering, te houden op woensdag 8 oktober 2008, aanvang 14.00 uur.
Hamerstukken        

8.1

Nota afschrijvingsbeleid en nota reserves en voorzieningen (pdf, 172 kB)

 

 

X

  nota afschrijvingsbeleid (pdf, 102 kB)      
  nota beleid reserves en voorzieningen (pdf, 88 kB)      

8.2

Ambtstoelage dijkgraaf (pdf, 226 kB)

 

 

X

 

besluit (pdf, 88 kB)

 

 

 

 

Kredietvoorstellen

 

 

 

8.3

Groen dak kantoor Maasboulevard (pdf, 225 kB)

 

X

X

8.4

Integraal Plan Kralingse Plas (pdf, 290 kB)

 

X

X

8.5

Opstellen stedelijke waterplannen (pdf, 171 kB)

 

X

X

8.6

Deelgemeentelijk waterplan Rotterdam Centrum (pdf, 124 kB)

 

X

X

8.7

Voorbereidingswerkzaamheden zuiveringtechnisch werk De Groote Zaag (pdf, 569 kB)

 

X

X

8.8

Waterketensluiting glastuinbouw Overbuurtsche Polder: AquaReUse (pdf, 171 kB)

 

X

X

Agenda voor de bijeenkomst van de verenigde vergadering, te houden op woensdag 8 oktober 2008, aanvang 14.00 uur.
Bespreekstukken        

9

Samenspel VV/D&H 2007 en deel 2008 (pdf, 176 kB)

X

X

X

  bijlage 1 evaluatie samenspel (pdf, 125 kB)      
  bijlage 2 vergaderschema 2009 (1e half jaar) (pdf, 37 kB)      
  Samenvatting samenspel vv en college 2007/2008 en doorkijk 2009 (pdf, 172 kB)      

10

Prolongatie Banger Pilot (pdf, 187 kB)

 

 

X

11

Kostentoedelingsverordening Schieland en Krimpenerwaard 2009 (pdf, 208 kB)

 

 

X

  bijlage ingezetenenaandeel (pdf, 81 kB)      
  bijlage concept commentaarnota (pdf, 40 kB)      
  agendapunt11kostentoedelingcommentaarnota_zoalsverzonden15-9_.pdf (74 Kb) (pdf, 224 kB)      
  bijlage kostentoedelingsverorcening met toelichting (pdf, 224 kB)      

12

Financiële verordeningen (pdf, 185 kB)

 

 

X

  Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie HHSK (pdf, 78 kB)      
  toelichting Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie HHSK (pdf, 132 kB)      
  Controleverordening HHSK (pdf, 35 kB)      
  toelichting Controleverordening HHSK (pdf, 85 kB)      
13 Dijkversterkingsplan Nederlek; partiële herziening (pdf, 160 kB) X    
  besluit (pdf, 90 kB)

 

   
Agenda voor de bijeenkomst van de verenigde vergadering, te houden op woensdag 8 oktober 2008, aanvang 14.00 uur.

14

Rondvraag en sluiting