Agenda 02-09-2011

Agenda voor de commissie Algemene Zaken en Middelen.

Agenda voor de commissie Algemene Zaken en Middelen, vrijdag 2 september 2011, aanvang 14.00 uur

Agendapunt

Onderwerp

1. 

Opening

2. 

Mededelingen

3. 

Ingekomen stukken

4a.

Besluitenlijst van de vergadering van de commissie van 10 juni 2011

4b. Doorlopende toezeggingenlijst verenigde vergadering en commissies

5.

Agendapunten voor de verenigde vergadering d.d. 28 september 2011:
 
Bespreekstukken
B.2 Bestuursrapportage periode januari - juni 2011
   
Hamerstukken
H.1 Benoeming lid commissie georganiseerd overleg
H.2 Gedragscode integriteit bestuurders HHSK
H.3 Deelaanpassing afschrijvingsbeleid

6. Herziening Belastingstelsel
7. Beantwoording vraag van de heer Van den Eijnden met betrekking tot de kosten toekomstvisie

8.

Rondvraag en sluiting