Agenda 03-09-2010

Agenda voor de commissie Algemene Zaken en Middelen.

Agenda voor de commissie Algemene Zaken en Middelen, vrijdag 3 september 2010, aanvang 14.00 uur
Agendapunt Onderwerp

1. 

Opening

2. 

Mededelingen

3. 

Ingekomen stukken

4. 

Besluitenlijst van de vergadering van de commissie van 4 juni 2010 (pdf, 45 kB)

5.

Presentatie over Prestatie-indicatoren en nulmeting

6.

Agendapunten voor de verenigde vergadering d.d. 29 september 2010:

Bespreekstukken:
B.1 Bestuursrapportage 1e half jaar
B.2 Kwijtschelding en oninbaar

Hamerstukken:
H.1 CAO-akkoord 2009-2011
H.3 Overname gedeelte Opweg te Schoonhoven door gemeente Schoonhoven
H.4 Vergaderschema 2011

Kredietvoorstellen:
H.10 Aanvullend uitvoeringskrediet Kralingse Plas

Kennisgeving:
K.2     Jaarrapportage calamiteitenzorg 2009

7. 

Rondvraag en sluiting