Agenda 04-03-2011

Agenda voor de commissie Algemene Zaken en Middelen.

Agenda voor de commissie Algemene Zaken en Middelen, vrijdag 4 maart 2011, aanvang 14.00 uur
Agendapunt Onderwerp

1. 

Opening

2. 

Mededelingen

3. 

Ingekomen stukken

4. 

Besluitenlijst van de vergadering van de commissie van 3 september 2010

5.

Agendapunten voor de verenigde vergadering d.d. 29 september 2010:

Bespreekstukken:
B.1 Bestuursrapportage 2011 incl. WBP-doelenrapportage
B.2 Beleidsplan MVO

Hamerstukken:
H.1 Nadeelcompensatieverordening Schieland en de Krimpenerwaard 2011
H.3 Algemeen delegatiebesluit
H.6 Aankoop pand Krimpen aan de Lek, gemeente Nederlek
H.8 Afrondend uitvoeringskrediet dijkersterking Nederlek
H.15 Informatievoorziening en automatisering 2011

6.

Onderzoek effecten fusies waterschappen Zuid-Holland

7. 

Rondvraag en sluiting