Agenda 04-04-2008

Agenda voor de commissie Algemene Zaken en Middelen.

De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:

1. Opening

2. Mededelingen

3. Ingekomen stukken

4. Verslag van de vergadering van de commissie Algemene Zaken en Middelen van 8 februari 2008

5. Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer en wegenbeheer 2009
- De commissie wordt verzocht akkoord te gaan met terinzagelegging voor de v.v. van juni als de commissie zich in het voorstel kan vinden

6. Agendapunten voor de verenigde vergadering van woensdag 23 april 2008, de voorstellen met een kruisje in de kolom “Algemene Zaken en Middelen” dienen in uw commissie te worden behandeld

7. Rondvraag

8. Sluiting