Agenda 04-06-2010

Agenda voor de commissie Algemene Zaken en Middelen.

Agenda voor de commissie Algemene Zaken en Middelen, vrijdag 4 juni 2010, aanvang 14.00 uur.
Agendapunt Onderwerp

1. 

Opening

2. 

Mededelingen

3. 

Ingekomen stukken

4. 

Besluitenlijst van de vergadering van de commissie van 3 maart (pdf, 56 kB)

5.

Agendapunten voor de verenigde vergadering d.d. 30 juni 2010:

Bespreekstukken:
8 Jaarrekening  en jaarverslag 2009
9 Voorjaarsnota 2010
10 Informatiebeleidsplan 2011 – 2015

Hamerstukken:
12 Zienswijze begroting 2011 RBG
13 Mandaatbesluit in verband met projectplan Waterwet
14 Begrotingswijziging

6. 

Rondvraag en sluiting