Agenda 06-03-2009

Agenda commissie Algemene Zaken en Middelen.

De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:

1. Opening.

2. Mededelingen.

3. Ingekomen stukken.

4. Agendapunten voor de verenigde vergadering van woensdag 25 maart 2009, de  voorstellen met een kruisje in de kolom “AZM” dienen in uw commissie te worden behandeld.

Hamerstukken

2009

 

<WW

<IW

<AZM

8.1

Commissie voor georganiseerd overleg

 

 

X

8.2

Aanpassing inkoop- en aanbestedingsreglement

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Kredietvoorstellen

 

 

 

8.3

Uitvoering krw-maatregelen (volgt)

 

X

X

8.4

Monitoring baggeraanwas in Westersingel

 

X

X

 

Bespreekpunten

 

 

<WW

<IW

<AZM

9

Vergader- en overlegstructuur (bijlage Overdrachtsinformatie rekeningcommissie 2005 – 2008)

X

X

X

10

Koersbepaling WBP (volgt)

 

 

 

 

 

<WW

<IW

<AZM

11

Evaluatie verkiezingen

 

 

X

12

Samenstelling vaste adviescommissies

 

 

X

13

Reglement van Orde vergaderingen dagelijks bestuur

 

 

X

14

Gevolgen planstudie Volkerak-Zoommeer voor zoetwatervoorziening

 

X

 

 

Ter Kennisname

 

5. Rondvraag

6. Sluiting