Agenda 06-06-2008

Agenda voor de commissie Algemene Zaken en Middelen.

De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:

1. Opening

2. Mededelingen

3. Ingekomen stukken

4. Verslag van de vergadering van de commissie Algemene Zaken en Middelen van 4 april 2008

5. Agendapunten voor de verenigde vergadering van woensdag 25 juni 2008, de voorstellen met een kruisje in de kolom “Algemene Zaken en Middelen” dienen in uw commissie te worden behandeld

6. Rondvraag

7. Sluiting