Agenda 07-09-2007

Agenda commissie Algemene Zaken en Middelen.

Agenda commissie Algemene Zaken en Middelen.

1. Opening.

2. Mededelingen.

3. Presentatie over kwijtschelding door de heer S. van der Togt. teamleider Invordering van de afdeling Belastingen.

4. Nota (verdere) activering personele lasten en Nota wijziging werkwijze investeringskredieten voor een eerste bespreking in uw commissie, zoals besloten in de D&H-vergadering van 28 augustus jl.

5. Ingekomen stukken.
- Brief van Deloitte Accountants B.V. d.d. 19 juli 2007

6. Verslag van de vergadering van de commissie Algemene Zaken en Middelen d.d. 8 juni 2007 (pdf, 424 kB).

7. Agendapunten voor de verenigde vergadering van woensdag 26 september 2007, de voorstellen met een kruisje in de kolom “Algemene Zaken en Middelen” dienen in uw commissie te worden behandeld.

8. Rondvraag.

9. Sluiting.