Agenda 08-02-2008

Agenda commissie Algemene Zaken en Middelen.

Agenda commissie Algemene Zaken en Middelen.

1. Opening

2. Mededelingen

3. Ingekomen stukken

4. Verslag van de vergadering van de commissie Algemene Zaken en Middelen van 9 november 2007

5. Agendapunten voor de verenigde vergadering van woensdag 20 februari 2008, de voorstellen met een kruisje in de kolom “Algemene Zaken en Middelen” dienen in uw commissie te worden behandeld

6. Rondvraag

7. Verslag van het besloten deel van de vergadering van de commissie Algemene Zaken en Middelen van 9 november 2007

8. Sluiting