Agenda 08-06-2007

Agenda commissie Algemene Zaken en Middelen.

Agenda commissie Algemene Zaken en Middelen.

1. Opening.

2. Mededelingen.

3. Ingekomen stukken.
- Jaarrekening Stichting Beheer Registergoederen, ter kennisname
- Memo beantwoording vragen van de heer Heemskerk

4. Ontwerp-Keur van Schieland en de Krimpenerwaard.

5. Strategische visie.

6. Verslag van de vergadering van de commissie Algemene Zaken en Middelen van 9 maart 2007.

7. Agendapunten voor de verenigde vergadering van woensdag 27 juni 2007, de voorstellen met een kruisje in de kolom “Algemene Zaken en Middelen” dienen in uw commissie te worden behandeld.

8. Rondvraag.

9. Sluiting.