Agenda 09-03-2007

Agenda 09-03-2007

Agenda commissie Algemene Zaken en Middelen

1. Opening.

2. Mededelingen.

3. Ingekomen stukken.

4. Verslag van de vergadering van de commissie Algemene Zaken en Middelen van 10 november 2006 (bijlage).

6. Agendapunten voor de verenigde vergadering van woensdag 28 maart 2007, de voorstellen met een kruisje in de kolom “Algemene Zaken en Middelen” dienen in uw commissie te worden behandeld.

7. Rondvraag.

8. Sluiting.

Besloten:

9. Evaluatie commissie (bespreekstuk, gevoegd bij de stukken van de verenigde vergadering).