Agenda 09-03-2012

Agenda voor de commissie Algemene Zaken en Middelen.

Agenda voor de commissie Algemene Zaken en Middelen, vrijdag 9 maart 2012, aanvang 14.00 uur

Agendapunt

Onderwerp

1.

Opening

2.

Mededelingen:
- Stand van zaken Inkoop & Aanbesteding

3.

Ingekomen stukken

4a.

Besluitenlijst van de besloten vergadering van de commissie van 4 november 2011

4b. Besluitenlijst van de vergadering van de commissie van 4 november 2011 (pdf, 153 kB)
4c. Doorlopende toezeggingenlijst verenigde vergadering en commissies (pdf, 52 kB)

5.

Agendapunten voor de verenigde vergadering d.d. 28 maart 2012:
 
Bespreekstukken
B.1 Benoeming leden bezwaarschriftencommissie
B.2 Bestuursrapportage incl. WBP-doelenrapportage
B.3 Onderzoek inhuur personeel
B.4 Onderzoek grensoverschrijdend afvalwater
   
Hamerstukken
H.1 Vaststellen Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel (SAW)
H.2 Bevoegdheid m.e.r.-beoordeling

Kennisgeving
K.1 HR-visie

6.

Rondvraag en sluiting