Agenda 09-11-2007

Agenda commissie Algemene Zaken en Middelen.

Agenda commissie Algemene Zaken en Middelen.

1. Opening

2. Mededelingen

3. Ingekomen stukken

4. Verslag van de vergadering van de commissie Algemene Zaken en Middelen d.d. 7 september 2007

5. Agendapunten voor de verenigde vergadering van woensdag 28 november 2007, de voorstellen met een kruisje in de kolom “Algemene Zaken en Middelen” dienen in uw commissie te worden behandeld

6. Verslag besloten deel van de vergadering van de commissie Algemene Zaken en Middelen d.d. 7 september 2007

7.  Voortgangsrapportage schadezaak verkiezingsfraude

8.  Rondvraag

9.  Sluiting