Agenda 19-09-2008

Agenda voor de vergadering van de commissie Algemene Zaken en Middelen.

De agenda voor de vergadering luidt als volgt:

1. Opening

2. Mededelingen

3. Ingekomen stukken

4. Verslag van de vergadering van de commissie Algemene Zaken en Middelen van  6 juni 2008

5. Agendapunten voor de verenigde vergadering van woensdag 8 oktober 2008, de voorstellen met een kruisje in de kolom “Algemene Zaken en Middelen” dienen in uw commissie te worden behandeld

6. Rondvraag

7. Sluiting