Agenda 31-08-2012

Agenda voor de commissie Algemene Zaken en Middelen.

Agenda voor de commissie Algemene Zaken en Middelen, vrijdag 31 augustus 2012, aanvang 14.00 uur

Agendapunt

Onderwerp

1.

Opening

2.

Presentatie Informatisering & Automatisering (M. Rijkschroeff) 

3.

Mededelingen

4.

Ingekomen stukken

5a.

Besluitenlijst van de vergadering van de commissie van 8 juni 2012 (pdf, 51 kB)

5b. Doorlopende toezeggingenlijst commissie AZM

6.

Agendapunten voor de verenigde vergadering d.d. 26 september 2012:

Bespreekstukken
B.1 Bestuursrapportage periode januari - juni 2012
B.3 Borgstelling Aquon   

Kennisgeving
K.1 Zienswijze Metropoolregio Rotterdam-Den Haag

7.

Rondvraag en sluiting