Algemene Zaken en Veiligheid

Commissie Algemene Zaken en Veiligheid.

De commissie Algemene Zaken en Veiligheid adviseert over voorstellen over:

  • algemene en bestuurlijke zaken
  • belastingen
  • verordeningen
  • investeringen
  • handhaving
  • grondzaken
  • aanle, beheer en onderhoud waterkeringen
  • instandhouding vaarwegen
  • wegenbeheer

Deze commissie vergadert op vrijdagen in het waterschapskantoor. De vergaderingen zijn openbaar. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Bekijk de vergaderkalender.

Voorzitter commissie: dhr. J.H. Oosters.
Secretaris: dhr. J. Louis

Categorie Ongebouwd

D. Bac
A. de Jong

Categorie Bedrijven

W.T.M. Molle
J. Verdoold

Categorie Natuurterreinen Agendalid

N.M. de Rooij

Categorie Ingezetenen

Fractie VVD P.F.J. van den Eijnden
Fractie CDA Th. Heemskerk
Fractie PvdA B.A.S. Vester
Fractie PvdA J.H. Heinecke
Fractie Water Natuurlijk G.J.M. Derksen
Fractie SGP-ChristenUnie A. van der Wende 
Fractie DWLK W. Hardijzer
Fractie Krimpenerwaard op de Kaart A. Vonk Noordergraaf