Agenda 04-03-2009

Agenda commissie Waterkeringen en Wegen.

De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:

1. Opening.

2. Mededelingen.

3. Ingekomen stukken.

4. Agendapunten voor de verenigde vergadering van woensdag 25 maart 2009, de  voorstellen met een kruisje in de kolom “WW” dienen in uw commissie te worden behandeld.

Hamerstukken

2009

 

WW

IW

AZM

8.1

Commissie voor georganiseerd overleg

 

 

X

8.2

Aanpassing inkoop- en aanbestedingsreglement

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Kredietvoorstellen

 

 

 

8.3

Uitvoering krw-maatregelen (volgt)

 

X

X

8.4

Monitoring baggeraanwas in Westersingel

 

X

X

Bespreekstukken

9

Vergader- en overlegstructuur (bijlage Overdrachtsinformatie rekeningcommissie 2005 – 2008)

X

X

X

10

Koersbepaling WBP (volgt)

 

 

 

Ter kennisname

11

Evaluatie verkiezingen

 

 

X

12

Samenstelling vaste adviescommissies

 

 

X

13

Reglement van Orde vergaderingen dagelijks bestuur

 

 

X

14

Gevolgen planstudie Volkerak-Zoommeer voor zoetwatervoorziening

 

X