Agenda 06-02-2008

Agenda commissie Waterkeringen & Wegen.

1. Opening

2. Dijkversterking Nederlek, communicatie en logistiek (presentatie Frans de Haan)

3. Verslag van de vergadering van 8 november 2007

4. Mededelingen

5. Ingekomen stukken

6. Agendapunten voor de vergadering van de verenigde vergadering van woensdag 20 februari 2008

7. Rondvraag en sluiting