Agenda 06-06-2007

Agenda commissie Waterkeringen en Wegen.

Agenda commissie Waterkeringen en Wegen.

1. Opening

2. Verslag van de vergadering van 7 maart 2007

3. Mededelingen

4. Ingekomen stukken

5. commissie Vellinga – financiering primaire waterkeringen (presentatie R. Taffijn)

6. Strategische visie – overzicht stand van zaken

7. Agendapunten voor de vergadering van de verenigde vergadering van woensdag 27 juni 2007

8. Rondvraag en sluiting