Agenda 06-11-2008

Agenda commissie Waterkeringen en Wegen.

De agenda voor de vergadering luidt als volgt:

1. Opening

2. Verslag van de vergadering van 17 september 2008

3. Mededelingen

4. Stand van zaken Zellingwijk

5. Agendapunten voor de vergadering van de verenigde vergadering van woensdag 26 november 2008

6. Rondvraag en sluiting