Agenda 07-03-2007

Agenda 07-03-2007

Agenda commissie Waterkeringen en Wegen.

1. Opening

2. Presentatie dijkversterking Bergambacht-Schoonhoven (Y. de Zwart, projectleider)

3. Verslag van de vergadering van 8 november 2006 (bijlage)

4. Mededelingen
    - voortgang werkzaamheden verkeersveiligheid West-Vlisterdijk (bijlage)
    - stand van zaken faalkans Maeslantkering (bijlage)

5. Ingekomen stukken

6. Agendapunten voor de vergadering van de verenigde vergadering van woensdag 28 maart 2007

7. Rondvraag en sluiting

Besloten:

8. Evaluatie commissie (bespreekstuk, gevoegd bij de stukken van de verenigde vergadering)