Agenda 17-09-2008

Agenda commissie Waterkeringen en Wegen.

De agenda voor de vergadering luidt als volgt:

1. Opening

2. Presentatie/informatie rapport commissie Veerman

3. Verslag van de vergadering van 4 juni 2008

4. Mededelingen

5. Agendapunten voor de vergadering van de verenigde vergadering van woensdag 8 oktober 2008

6. Rondvraag en sluiting