Waterkeringen en Wegen

Waterkeringen en Wegen

De commissie Waterkeringen en Wegen adviseert over voorstellen over:

  • aanleg, beheer en onderhoud van waterkeringen
  • instand­houding vaarwe­gen
  • wegenbeheer

Deze commissie vergadert normaliter op woensdagen in het waterschapskantoor. De vergaderingen zijn openbaar. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Bekijk de vergaderkalender (incl. agenda's, notulen en/of aanvragen stukken).

Data en tijdstip 2009: 4 maart en 3 juni 20.00 uur

Commissievoorzitter: afwisselend dhr. G. de Jonge en dhr. A.J.B. van der Klugt. Ambtelijk secretaris: R. Vogelezang, afdelingshoofd W&W.

Categorie Ongebouwd

A. de Jong (Bergambacht)

Categorie Bedrijven

J. Baas (Gouderak)

Categorie Natuurterreinen

Agendalid: A. Aartsen (Den Haag)

Categorie Ingezetenen

Fractie VVD M.C. Wientjens (Waddinxveen)
Fractie CDA M. Molenaar (Nieuwerkerk a/d IJssel)
Fractie PvdA B.A.S. Vester (Rotterdam) en P.C. Paulusma (Rotterdam)
Fractie Water Natuurlijk T.A. Nauta (Rotterdam)
Fractie SGP-ChristenUnie n.v.t.
Fractie DWLK J. Graveland (Stolwijk)
Fractie Krimpenerwaard op de Kaart A. Vonk Noordergraaf (Stolwijk)