Agenda 02-09-2011

Agenda voor de commissie Integraal Waterbeheer en Veiligheid.

Agenda commissie Integraal Waterbeheer en Veiligheid

Agendapunt

Onderwerp

1. 

Opening

2. 

Mededelingen

3. 

Ingekomen stukken

4a.

Besluitenlijst van de vergadering van de commissie Integraal Waterbeheer en Veiligheid van 10 juni 2011 (pdf, 146 kB)

4b. Doorlopende toezeggingenlijst verenigde vergadering en commissies

5.

Presentatie dijkversterkingsplannen Krimpen door Jos Gubbens, projectleider.

6.

Agendapunten voor de verenigde vergadering d.d. 28 augustus 2011:

Bespreekstukken:
B.1 Investering onderhoud wegen en wegbruggen.
B.2 Bestuursrapportage periode januari - juni 2011.

Hamerstukken:
H.2 Gedragscode integriteit bestuurders HHSK.
H.4 Peilbesluiten Krimpenerwaard, voorafgegaan door korte presentatie.
H.5 Tussenevaluatie van de samenwerking met HVC en uitwerking van de zogenaamde opt-out regeling.

Kredietvoorstellen:
H.6 Actualisatie zwemprofielen.
H.7 Nadere regel Subsidie natuurvriendelijke oevers voor 2012.
H.8 Diverse kredieten programma 3; Afvalwaterketen.
H.9 Ophogen van de regionale waterkering aan de Heulslootweg en langs de Lange Vaart te Bleiswijk in de gemeente Lansingerland.
H.10 Ophogen van de regionale waterkering t.h.v. de Binnenwegse Polder in de gemeente Lansingerland.
H.11 Ophogen van de regionale waterkering aan de Ringvaartweg in de deelgemeente Prins Alexander

7.

Rondvraag en sluiting