Agenda 03-09-2010

Agenda voor de commissie Integraal Waterbeheer en Veiligheid.

Agenda voor de commissie Integraal Waterbeheer en Veiligheid, vrijdag 3 september 2010, aanvang 09.30 uur.
Agendapunt Onderwerp

1. 

Opening

2. 

Mededelingen

3. 

Ingekomen stukken

4. 

Besluitenlijst van de vergadering van de commissie Integraal Waterbeheer en Veligheid van 4 juni 2010 (pdf, 63 kB)

5.

Presentatie over Prestatie-indicatoren en nulmeting

6.

Agendapunten voor de verenigde vergadering d.d. 29 september 2010:

Bespreekstukken:
B.1 Bestuursrapportage 1e half jaar

Hamerstukken:
H.2 Evaluatiekader opt-out periode HVC
H.4 Vergaderschema 2011

Kredietvoorstellen:
H.5 Diverse kredieten AWK programma’s
H.6 Rioolgemaal Meerzicht
H.7 MeerJarenAfspraken 3 (MJA 3) convenant 
H.8 Verplaatsen KWA gemaal De Aanvoerder
H.9 Uitvoeringskrediet Bergse Plassen 
H.10 Aanvullend uitvoeringskrediet Kralingse Plas
H.11 Ophogen kade ZZP-011 Kleinpolder
H.12 Ophogen regionale waterkering binnen bebouwde kom kern Moordrecht in gemeente Zuidplas
H.13 Verlegging primaire waterkering ter plaatse van nieuwe Zuidwestelijke Randweg Gouda

Kennisgeving:
K.1 Definitieve resultaten toetsing primaire waterkeringen

7. 

Rondvraag en sluiting