Agenda 04-06-2010

Agenda voor de commissie Integraal Waterbeheer en Veiligheid.

Agenda voor de commissie Integraal Waterbeheer en Veiligheid, vrijdag 5 juni 2010, aanvang 09.30 uur.
Agendapunt Onderwerp

1. 

Opening

2. 

Mededelingen

3. 

Ingekomen stukken

4. 

Besluitenlijst van de vergadering van de commissie Integraal Waterbeheer en Veligheid van 5 maart 2010 (pdf, 55 kB)

5.

Watersysteemoptimalisatie Achterbroek

6.

Agendapunten voor de verenigde vergadering d.d. 4 juni 2010:

Bespreekstukken:
08. Jaarrekening en jaarverslag 2009
09. Voorjaarsnota 2010
11. Verzoek tot starten voorbereiding verbetering van de minst veilige delen van de primaire waterkeringen categorie C (PWK categorie C)                    

Hamerstukken:
15. Vaststellen peilbesluit Stolwijk, Bovenkerk en Schoonouwen en Nota van Beantwoording
16. Openbaarverklaring fietspaden gelegen op de trajecten Zuidbroek – Kootwijkseweg, Zuidbroek – Okkersekade en Zuidbroekse Opweg – Oostkade

Kredietvoorstellen:
17. Voorbereiding en aanleg van natuurvriendelijke oevers
18. Investeringen programma NBW/Wateropgave 2010
19. Ophalen en in profiel brengen van een gedeelte buitenbeloop van de primaire Waterkering tussen hmp 28.8 en 30.0+50 in de gemeente Ouderkerk
20. Verbeteren verkeersveiligheid IJsseldijk 2010 
21. Renovatie keersluis Schoonhoven
22. Aanvullend krediet buitengewoon onderhoud regionale waterkering Bachtenaar
23. Aanschaf van een maaiboot
24. Vervanging slibcentrifuge awzi Kralingseveer
25. Riooleindgemalen Nederlek

7. 

Rondvraag en sluiting