Agenda 05-03-2010

Agenda voor de commissie Integraal Waterbeheer en Veiligheid.

Agenda voor de commissie Integraal Waterbeheer en Veiligheid, vrijdag 5 maart 2010, aanvang 09.30 uur.
Agendapunt Onderwerp
1.  Opening
2.  Mededelingen
3. 

Ingekomen stukken

4. 

Besluitenlijst van de vergadering van de commissie Integraal Waterbeheer en Veligheid van 11 november 2009

5.

Agendapunten voor de verenigde vergadering d.d. 31 maart 2010:

Bespreekstukken:
11. Vaststellen peilbesluit Zestienhoven
12. Restauratie Stolwijkersluis
13. Stedelijke waterplannen

Kredietvoorstellen:
20. Vervolg toetsing regionale keringen
21. Uitvoering buitengewoon onderhoud regionale waterkeringen 2010 
22. Ophogen van de regionale waterkering aan de Ringvaartweg in de deelgemeente Prins Alexander
23. Vervangen van de wegbrug Kerkweg in de gemeente Ouderkerk
24. Grondverwerving watersysteemoptimalisatie Achterbroek (onder couvert)

Ter kennisname
25. Bestuursrapportage 2009
26. Evaluatie Waterbeheerplan 2009 – 2010

6.  Rondvraag en sluiting