Agenda 06-03-2009

Agenda van de commissie Integraal Waterbeheer.

De agenda van deze vergadering luidt als volgt:

1. Opening

2. Mededelingen

3. Ingekomen stukken

4. Agendapunten voor de vergadering van de verenigde vergadering d.d. 25 maart 2009

5. Rondvraag en sluiting