Agenda 06-06-2008

Agenda voor de vergadering van de commissie Integraal Waterbeheer.

De agenda voor de vergadering luidt als volgt:

1. Opening

2. Presentatie procedure totstandkoming en uitvoering Peilbesluiten & Legger (Judith van Tichelt)

3. Verslag van de vergadering d.d. 4 april 2008

4. Mededelingen

5. Ingekomen stukken

6. Agendapunten voor de bijeenkomst van de verenigde vergadering d.d. 25 juni 2008

7. Rondvraag en sluiting