Agenda 08-02-2008

Agenda commissie Integraal Waterbeheer.

Agenda commissie Integraal Waterbeheer.

1. Opening

2. Verslag van de vergadering d.d. 9 november 2007

3. Mededelingen

4. Ingekomen stukken

5. Agendapunten voor de bijeenkomst van de verenigde vergadering d.d. 20 februari 2008

6. Rondvraag en sluiting