Agenda 08-06-2007

Agenda commissie Integraal Waterbeheer.

Agenda commissie Integraal Waterbeheer.

1. Opening

2. Verslag van de vergadering van 9 maart 2007

3. Mededelingen

4. Ingekomen stukken

5. Strategische visie – overzicht stand van zaken

6. Agendapunten voor de vergadering van de verenigde vergadering van woensdag 27 juni 2007

7. Rondvraag en sluiting