Agenda 08-06-2012

Agenda voor de commissie Integraal Waterbeheer en Veiligheid.

Agenda voor de commissie Integraal Waterbeheer en Veiligheid, vrijdag 8 juni, aanvang 09.30 uur

Agendapunt

Onderwerp

1. 

Opening

2. 

Mededelingen

3. 

Ingekomen stukken

4

Besluitenlijst van de vergadering van de commissie Integraal Waterbeheer en Veiligheid van 9 maart 2012.

5.

Agendapunten voor de verenigde vergadering d.d. 27 juni 2012:

Bespreekstukken
B.1 Jaarrekening (in bezit) en jaarverslag 2011
B.2 Voorjaarsnota 2012 (in bezit)
 
Hamerstukken
H.3 Vaststellen Beleid Waterberging bij ruimtelijke ontwikkelingen en Beleid Alternatieve vormen van water vasthouden en bergen
H.4 Vaststellen peilbesluit polder Capelle aan den IJssel
H.5 Vaststellen peilbesluit van de Rotte
H.6 Vaststellen leggers van de oppervlaktewatersystemen in de Krimpenerwaard en de Tweemanspolder
H.7 Vergaderschema 2013 (volgt)
 
Kredietvoorstellen
H.9 Waterkwantiteit informatie systeem (WIS)
H.11 Voorbereiden aanpassen gemaal Schilthuis
H.12 Bouwkrediet riooleindgemalen ATS Krimpen
H.13 Voorbereidingskrediet ATS Triangel
H.14 Verbouwen loods Zuidbroek alsmede het leveren en plaatsen van een zadeldakloods t.b.v. de muskusrattenbestrijders
H.15 Ophalen en in profiel brengen van de primaire waterkering Lekdijk-West in de gemeente Bergambacht
 
Kennisgeving
K.1 Onderhoudskosten natuurvriendelijke oevers
K.2 Geactualiseerde zwemwaterprofielen
K.3 Wateragenda Zuid-Holland 2012-2015

6. Recreatief medegebruik van waterstaatobjecten

7.

Rondvraag en sluiting