Agenda 09-03-2007

Agenda 09-03-2007

Agenda commissie Integraal Waterbeheer.

1. Opening

2. Presentatie Gemeentelijk Waterplan II Rotterdam (J. Jacobs, Gem.Rotterdam, J.P.  Speelman, HHSK)

3. Verslag van de vergadering van 10 november 2006 (bijlage)

4. Mededelingen

5. Ingekomen stukken
    - Kennisgeving Kralingse Plas
    - Kennisgeving Integraal Plan Bergse Plassen
    - Kennisgeving nieuwbouwlocaties en baggerverwerking
    - Kennisgeving natuurvriendelijke oevers

6. Agendapunten voor de vergadering van de verenigde vergadering van woensdag 28 maart 2007

7. Rondvraag en sluiting

Besloten:

8. Evaluatie commissie (bespreekstuk, gevoegd bij de stukken van de verenigde vergadering)