Agenda 09-03-2012

Agenda voor de commissie Integraal Waterbeheer en Veiligheid.

Agenda voor de commissie Integraal Waterbeheer en Veiligheid, vrijdag 9 maart, aanvang 09.30 uur

Agendapunt

Onderwerp

1. 

Opening

2. 

Mededelingen

3. 

Ingekomen stukken

4

Besluitenlijst van de vergadering van de commissie Integraal Waterbeheer en Veiligheid van 4 november 2011 (pdf, 83 kB).

5.

Agendapunten voor de verenigde vergadering d.d. 28 maart 2012:

Bespreekstukken
B.2 Bestuursrapportage incl. WBP-doelenrapportage.
B.5 Dijkversterkingsplan Krimpen. 
B.6 Eerste kredietvoorstel voorbereiding dijkversterking Capelle en Moordrecht. 
 
Hamerstukken
H.3 Vaststellen legger boezemwaterkeringen en kade waterberging Eendragtspolder. De legger voor de boezemwaterkeringen en voor de kaden van de Eendragtspolder kan worden ingezien via http://www.hhsk.nl/extra/ontwerplegger.
 
Kredietvoorstellen
H.4 Het ophalen en in profiel brengen van de primaire waterkering Lekdijk-West in de gemeente Bergambacht.
H.5 Het ophogen van de regionale waterkering in de gemeente Zuidplas/Gouda.
H.6 Het ophalen en in profiel brengen van gedeelten van het binnentalud van de primaire waterkering in de gemeente Ouderkerk, kernen Ouderkerk aan den IJssel en Gouderak.
H.7 Vervolg toetsing primaire en regionale waterkeringen.
H.8 Renovatie kunstwerken watersystemen 2012.
H.9 Kredietvoorstel waterplannen inclusief rapportage gemeentelijk waterplannen.
H.10 Waterplein Benthemplein.
H.11 Het vervangen van appendages aan persleidingen en vestigen zakelijk recht. 

Kennisgeving
K.2 Emissiebeheer met de doelgroepen ‘op het netvlies'.

6.

Rondvraag en sluiting