Agenda 09-11-2007

Agenda commissie Integraal Waterbeheer.

Agenda commissie Integraal Waterbeheer.

1. Opening

2. Verslag van de vergadering d.d. 7 september 2007

3. Mededelingen

4. Ingekomen stukken

5. Vispassage, memo d.d. 2 november 2007

6. Agendapunten voor de bijeenkomst van de verenigde vergadering d.d. 28 november 2007

7. Rondvraag en sluiting