Agenda 19-09-2008

Agenda van de commissie Integraal Waterbeheer.

De agenda voor de vergadering luidt als volgt:

1. Opening

2. Presentatie voorlichtingsfilm muskusrat

3. Verslag van de vergadering d.d. 6 juni 2008

4. Mededelingen

5. Ingekomen stukken

6. Agendapunten voor de bijeenkomst van de verenigde vergadering d.d. 8 oktober 2008

7. Rondvraag en sluiting