Watersystemen

Commissie Watersystemen.

De commissie Watersystemen adviseert over voorstellen over:

  • integraal waterbe­heer
  • beheer en onder­houd van watergangen
  • peilbesluiten
  • bemalings­installaties
  • riole­ringszaken
  • transport en zuivering van afvalwater
  • verwerking van zuiveringsslib

Deze commissie vergadert op vrijdagen in het waterschapskantoor. De vergaderingen zijn openbaar. Belangstellenden zijn van harte welkom. 

Bekijk de vergaderkalender.

Voorzitter commissie: dhr. A.J.B. van der Klugt
Secretaris: dhr. J. Louis

Categorie Ongebouwd

W. Boer GZN

Categorie Bedrijven

K. Labrie
J. Baas

Categorie Natuurterreinen

N.M. de Rooij

Categorie Ingezetenen

Fractie VVD H.H. Luigies
Fractie VVD M.C. Wientjens-van der Velden
Fractie CDA T. Wierenga-Posthumus
Fractie CDA M. Molenaar
Fractie PvdA B. Bruil
Fractie PvdA P.C. Paulusma
Fractie Water Natuurlijk E. Kortlandt
Fractie Water Natuurlijk T.A. Nauta
Fractie SGP-ChristenUnie H. Prinsen
Fractie DWLK J. Graveland
Fractie Krimpenerwaard op de Kaart A. Vonk Noordergraaf